• Chuyển nhượng xưởng nhựa PE 5.680m2 ở An Điền, Bến Cát, BD, 75 tỷ
  • Chuyển nhượng xưởng nhựa PE 5.680m2 ở An Điền, Bến Cát, BD, 75 tỷ
  • Chuyển nhượng xưởng nhựa PE 5.680m2 ở An Điền, Bến Cát, BD, 75 tỷ
  • Chuyển nhượng xưởng nhựa PE 5.680m2 ở An Điền, Bến Cát, BD, 75 tỷ
  • Chuyển nhượng xưởng nhựa PE 5.680m2 ở An Điền, Bến Cát, BD, 75 tỷ