• Cho thuê xưởng xây mới 4.760m2 KCN Lê Minh Xuân 3, HCM, 5.3 USD/m2
  • Cho thuê xưởng xây mới 4.760m2 KCN Lê Minh Xuân 3, HCM, 5.3 USD/m2
  • Cho thuê xưởng xây mới 4.760m2 KCN Lê Minh Xuân 3, HCM, 5.3 USD/m2
  • Cho thuê xưởng xây mới 4.760m2 KCN Lê Minh Xuân 3, HCM, 5.3 USD/m2