• Cho thuê xưởng và kho 1.200m2 ở Long Thành, Đồng Nai, 70 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng và kho 1.200m2 ở Long Thành, Đồng Nai, 70 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng và kho 1.200m2 ở Long Thành, Đồng Nai, 70 triệu/tháng