• Cho thuê xưởng sx tôn 1.250m2 ở Chánh Phú Hòa, Bến Cát, 120tr/tháng
  • Cho thuê xưởng sx tôn 1.250m2 ở Chánh Phú Hòa, Bến Cát, 120tr/tháng
  • Cho thuê xưởng sx tôn 1.250m2 ở Chánh Phú Hòa, Bến Cát, 120tr/tháng