• Cho thuê xưởng sản xuất gỗ 1.600m2 ở Tân Đông Hiệp, Dĩ An, 60.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng sản xuất gỗ 1.600m2 ở Tân Đông Hiệp, Dĩ An, 60.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng sản xuất gỗ 1.600m2 ở Tân Đông Hiệp, Dĩ An, 60.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng sản xuất gỗ 1.600m2 ở Tân Đông Hiệp, Dĩ An, 60.000đ/m2