• Cho thuê xưởng sản xuất 1.200m2 ở Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê xưởng sản xuất 1.200m2 ở Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê xưởng sản xuất 1.200m2 ở Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương
  • Cho thuê xưởng sản xuất 1.200m2 ở Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương