• Cho thuê xưởng mới xây KV 16.000m2 ở Tân Hiệp, Tân Uyên, BD, 2.8 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới xây KV 16.000m2 ở Tân Hiệp, Tân Uyên, BD, 2.8 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới xây KV 16.000m2 ở Tân Hiệp, Tân Uyên, BD, 2.8 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới xây KV 16.000m2 ở Tân Hiệp, Tân Uyên, BD, 2.8 USD/m2