• Cho thuê xưởng mới xây 12.000m2 trong KCN Bàu Xéo, Đồng Nai
  • Cho thuê xưởng mới xây 12.000m2 trong KCN Bàu Xéo, Đồng Nai