• Cho thuê xưởng mới 2.400m2 gần chiến khu Vĩnh Lợi, Tân Uyên, 120tr/tháng
  • Cho thuê xưởng mới 2.400m2 gần chiến khu Vĩnh Lợi, Tân Uyên, 120tr/tháng
  • Cho thuê xưởng mới 2.400m2 gần chiến khu Vĩnh Lợi, Tân Uyên, 120tr/tháng