• Cho thuê xưởng gỗ pallet 4.400m2 ở Tỉnh Lộ 2, Củ Chi, HCM
  • Cho thuê xưởng gỗ pallet 4.400m2 ở Tỉnh Lộ 2, Củ Chi, HCM
  • Cho thuê xưởng gỗ pallet 4.400m2 ở Tỉnh Lộ 2, Củ Chi, HCM
  • Cho thuê xưởng gỗ pallet 4.400m2 ở Tỉnh Lộ 2, Củ Chi, HCMCho thuê xưởng gỗ pallet 4.400m2 ở Tỉnh Lộ 2, Củ Chi, HCM