• Cho thuê xưởng ép nhựa 1.000m2 ở Bình Chánh, HCM, 36 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng ép nhựa 1.000m2 ở Bình Chánh, HCM, 36 triệu/tháng