• Cho thuê xưởng đóng gói 1.100m2 ở Bình Chánh, HCM, 50 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng đóng gói 1.100m2 ở Bình Chánh, HCM, 50 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng đóng gói 1.100m2 ở Bình Chánh, HCM, 50 triệu/tháng