• Cho thuê xưởng cơ khí 10.000m2 ở KCN Rạch Bắp, Bình Dương, 4 USD/m2
  • Cho thuê xưởng cơ khí 10.000m2 ở KCN Rạch Bắp, Bình Dương, 4 USD/m2