• Cho thuê xưởng 800m2 ở Định Hòa, Bến Cát, BD, 50 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 800m2 ở Định Hòa, Bến Cát, BD, 50 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 800m2 ở Định Hòa, Bến Cát, BD, 50 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 800m2 ở Định Hòa, Bến Cát, BD, 50 triệu/tháng