• Cho thuê xưởng 750m2 ở Hiệp An, Thủ Dầu Một, BD, 40 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 750m2 ở Hiệp An, Thủ Dầu Một, BD, 40 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 750m2 ở Hiệp An, Thủ Dầu Một, BD, 40 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 750m2 ở Hiệp An, Thủ Dầu Một, BD, 40 triệu/tháng