• Cho thuê xưởng 4.600m2 ở Long Khánh, Đồng Nai, 70 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 4.600m2 ở Long Khánh, Đồng Nai, 70 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 4.600m2 ở Long Khánh, Đồng Nai, 70 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 4.600m2 ở Long Khánh, Đồng Nai, 70 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 4.600m2 ở Long Khánh, Đồng Nai, 70 triệu/tháng