• Cho thuê xưởng 4.000m2 trong KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, BD, 3.2USD/m2
  • Cho thuê xưởng 4.000m2 trong KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, BD, 3.2USD/m2
  • Cho thuê xưởng 4.000m2 trong KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, BD, 3.2USD/m2
  • Cho thuê xưởng 4.000m2 trong KCN Mỹ Phước 3, Bến Cát, BD, 3.2USD/m2