• Cho thuê xưởng 3.500m2 trong KCN Agtex, Đồng Nai, 3.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 3.500m2 trong KCN Agtex, Đồng Nai, 3.5 USD/m2