• Cho thuê xưởng 3.500m2 mặt tiền đường, Tân Định, Bến Cát, 70.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 3.500m2 mặt tiền đường, Tân Định, Bến Cát, 70.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 3.500m2 mặt tiền đường, Tân Định, Bến Cát, 70.000đ/m2