• Cho thuê xưởng 3.200m2 trong KCN Sóng Thần 2, Bình Dương, 4.5USD/m2
  • Cho thuê xưởng 3.200m2 trong KCN Sóng Thần 2, Bình Dương, 4.5USD/m2
  • Cho thuê xưởng 3.200m2 trong KCN Sóng Thần 2, Bình Dương, 4.5USD/m2
  • Cho thuê xưởng 3.200m2 trong KCN Sóng Thần 2, Bình Dương, 4.5USD/m2