• Cho thuê xưởng 3.000m2 và 5.000m2 ở Tây Hoà, Trảng Bom, ĐN, 45.000d/m2
  • Cho thuê xưởng 3.000m2 và 5.000m2 ở Tây Hoà, Trảng Bom, ĐN, 45.000d/m2
  • Cho thuê xưởng 3.000m2 và 5.000m2 ở Tây Hoà, Trảng Bom, ĐN, 45.000d/m2
  • Cho thuê xưởng 3.000m2 và 5.000m2 ở Tây Hoà, Trảng Bom, ĐN, 45.000d/m2
  • Cho thuê xưởng 3.000m2 và 5.000m2 ở Tây Hoà, Trảng Bom, ĐN, 45.000d/m2