• Cho thuê xưởng 3.000m2 ở Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước, 90 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 3.000m2 ở Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước, 90 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 3.000m2 ở Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước, 90 triệu/tháng