• Cho thuê xưởng 3.000m2 ở Phước Bình, Phước Long, Bình Phước, 50tr/tháng
  • Cho thuê xưởng 3.000m2 ở Phước Bình, Phước Long, Bình Phước, 50tr/tháng
  • Cho thuê xưởng 3.000m2 ở Phước Bình, Phước Long, Bình Phước, 50tr/tháng