• Cho thuê xưởng 2.700m2 ở Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai, 20 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 2.700m2 ở Hưng Lộc, Thống Nhất, Đồng Nai, 20 triệu/tháng