• Cho thuê xưởng 2.200m2 gần vòng xoay An Phú, Thuận An, 150 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 2.200m2 gần vòng xoay An Phú, Thuận An, 150 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 2.200m2 gần vòng xoay An Phú, Thuận An, 150 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 2.200m2 gần vòng xoay An Phú, Thuận An, 150 triệu/tháng