• Cho thuê xưởng 2.000m2 ở Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD, 200 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 2.000m2 ở Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD, 200 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 2.000m2 ở Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD, 200 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 2.000m2 ở Tân Đông Hiệp, Dĩ An, BD, 200 triệu/tháng