• Cho thuê xưởng 11.626m2 trong KCN Mỹ Phước, Bến Cát, BD, 4.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 11.626m2 trong KCN Mỹ Phước, Bến Cát, BD, 4.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 11.626m2 trong KCN Mỹ Phước, Bến Cát, BD, 4.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 11.626m2 trong KCN Mỹ Phước, Bến Cát, BD, 4.5 USD/m2