• Cho thuê xưởng 11.000m2 trong KCN Long Thành, Đồng Nai, 3.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 11.000m2 trong KCN Long Thành, Đồng Nai, 3.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 11.000m2 trong KCN Long Thành, Đồng Nai, 3.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 11.000m2 trong KCN Long Thành, Đồng Nai, 3.5 USD/m2