• Cho thuê xưởng 1.800m2 ở kế bên KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương, 3USD/m2
  • Cho thuê xưởng 1.800m2 ở kế bên KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương, 3USD/m2
  • Cho thuê xưởng 1.800m2 ở kế bên KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương, 3USD/m2