• Cho thuê xưởng 1.680m2 trong KCN Tân Tạo, Bình Tân, HCM, 4 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 1.680m2 trong KCN Tân Tạo, Bình Tân, HCM, 4 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 1.680m2 trong KCN Tân Tạo, Bình Tân, HCM, 4 USD/m2