• Cho thuê xưởng 1.620m2 ở Trảng Bom, Đồng Nai, 45.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 1.620m2 ở Trảng Bom, Đồng Nai, 45.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 1.620m2 ở Trảng Bom, Đồng Nai, 45.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 1.620m2 ở Trảng Bom, Đồng Nai, 45.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 1.620m2 ở Trảng Bom, Đồng Nai, 45.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 1.620m2 ở Trảng Bom, Đồng Nai, 45.000đ/m2