• Cho thuê xưởng 1.600m2 trong KCN Sông Mây, Đồng Nai, 3.7 USD/m2