• Cho thuê xưởng 1.100m2 ở Tân Phước Khánh, Tân Uyên, BD, 60 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 1.100m2 ở Tân Phước Khánh, Tân Uyên, BD, 60 triệu/tháng
  • Cho thuê xưởng 1.100m2 ở Tân Phước Khánh, Tân Uyên, BD, 60 triệu/tháng