• Cho thuê xưởng 1.000m2 ở Phú Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai, 35.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 1.000m2 ở Phú Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai, 35.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 1.000m2 ở Phú Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai, 35.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 1.000m2 ở Phú Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai, 35.000đ/m2
  • Cho thuê xưởng 1.000m2 ở Phú Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai, 35.000đ/m2