• Cho thuê nhà xưởng và kho 6.100m2 ở Pleiku, Gia Lai, 2.5 USD/m2
  • Cho thuê nhà xưởng và kho 6.100m2 ở Pleiku, Gia Lai, 2.5 USD/m2
  • Cho thuê nhà xưởng và kho 6.100m2 ở Pleiku, Gia Lai, 2.5 USD/m2
  • Cho thuê nhà xưởng và kho 6.100m2 ở Pleiku, Gia Lai, 2.5 USD/m2
  • Cho thuê nhà xưởng và kho 6.100m2 ở Pleiku, Gia Lai, 2.5 USD/m2