• Cho thuê nhà xưởng 7.000m2 trong KCN Nhơn Trạch 1, Đồng Nai
  • Cho thuê nhà xưởng 7.000m2 trong KCN Nhơn Trạch 1, Đồng Nai
  • Cho thuê nhà xưởng 7.000m2 trong KCN Nhơn Trạch 1, Đồng Nai
  • Cho thuê nhà xưởng 7.000m2 trong KCN Nhơn Trạch 1, Đồng Nai