• Cho thuê nhà xưởng 3.300m2 ở Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, 60.000đ/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 3.300m2 ở Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, 60.000đ/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 3.300m2 ở Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, 60.000đ/m2