• Cho thuê nhà xưởng 3.198m2 ở An Điền, Bến Cát, BD, giá 2.5 USD/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 3.198m2 ở An Điền, Bến Cát, BD, giá 2.5 USD/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 3.198m2 ở An Điền, Bến Cát, BD, giá 2.5 USD/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 3.198m2 ở An Điền, Bến Cát, BD, giá 2.5 USD/m2