• Cho thuê nhà xưởng 2.161m2 ở Tân Uyên, Bình Dương, 2 USD/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 2.161m2 ở Tân Uyên, Bình Dương, 2 USD/m2
  • Cho thuê nhà xưởng 2.161m2 ở Tân Uyên, Bình Dương, 2 USD/m2