• Cho thuê nhà xưởng 2.000m2 xưởng ở Long Bình, quận 9, TP.HCM
  • Cho thuê nhà xưởng 2.000m2 xưởng ở Long Bình, quận 9, TP.HCM
  • Cho thuê nhà xưởng 2.000m2 xưởng ở Long Bình, quận 9, TP.HCM
  • Cho thuê nhà xưởng 2.000m2 xưởng ở Long Bình, quận 9, TP.HCM
  • Cho thuê nhà xưởng 2.000m2 xưởng ở Long Bình, quận 9, TP.HCM
  • Cho thuê nhà xưởng 2.000m2 xưởng ở Long Bình, quận 9, TP.HCM