• Cho thuê nhà xưởng 2.000m2 ở An Phú, Thuận An, BD, 120 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 2.000m2 ở An Phú, Thuận An, BD, 120 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 2.000m2 ở An Phú, Thuận An, BD, 120 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 2.000m2 ở An Phú, Thuận An, BD, 120 triệu/tháng