• Cho thuê nhà xưởng 1.500m2 ở An Phú, Thuận An, BD, 45 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 1.500m2 ở An Phú, Thuận An, BD, 45 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 1.500m2 ở An Phú, Thuận An, BD, 45 triệu/tháng