• Cho thuê nhà xưởng 1.300m2 ở Lai Uyên, Bàu Bàng, 65 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 1.300m2 ở Lai Uyên, Bàu Bàng, 65 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 1.300m2 ở Lai Uyên, Bàu Bàng, 65 triệu/tháng
  • Cho thuê nhà xưởng 1.300m2 ở Lai Uyên, Bàu Bàng, 65 triệu/tháng