• Cho thuê nhà kho 7.000m2 và 8.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, ĐN, 90.000đ/m2
  • Cho thuê nhà kho 7.000m2 và 8.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, ĐN, 90.000đ/m2