• Cho thuê nhà kho 3.800m2 ở Vĩnh Phú  Thuận An, Bình Dương
  • Cho thuê nhà kho 3.800m2 ở Vĩnh Phú  Thuận An, Bình Dương
  • Cho thuê nhà kho 3.800m2 ở Vĩnh Phú  Thuận An, Bình Dương
  • Cho thuê nhà kho 3.800m2 ở Vĩnh Phú  Thuận An, Bình Dương
  • Cho thuê nhà kho 3.800m2 ở Vĩnh Phú  Thuận An, Bình Dương