• Cho thuê nhà kho 2.500m2 ở quận 4, TP.HCM, 225.000đ/m2
  • Cho thuê nhà kho 2.500m2 ở quận 4, TP.HCM, 225.000đ/m2
  • Cho thuê nhà kho 2.500m2 ở quận 4, TP.HCM, 225.000đ/m2
  • Cho thuê nhà kho 2.500m2 ở quận 4, TP.HCM, 225.000đ/m2