• Cho thuê kho xưởng 1.856m2 trong KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, 110.000đ
  • Cho thuê kho xưởng 1.856m2 trong KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, 110.000đ
  • Cho thuê kho xưởng 1.856m2 trong KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, 110.000đ
  • Cho thuê kho xưởng 1.856m2 trong KCN Hiệp Phước, Nhà Bè, 110.000đ