• Cho thuê kho xưởng 1.000m2 và 1.500m2 ở KCN Agtex Long Bình, Biên Hòa
  • Cho thuê kho xưởng 1.000m2 và 1.500m2 ở KCN Agtex Long Bình, Biên Hòa
  • Cho thuê kho xưởng 1.000m2 và 1.500m2 ở KCN Agtex Long Bình, Biên HòaCho thuê kho xưởng 1.000m2 và 1.500m2 ở KCN Agtex Long Bình, Biên Hòa