• Cho thuê kho rộng 500m2 ở xã Bình Hòa, Vĩnh Cửu, ĐN, 30 triệu/tháng
  • Cho thuê kho rộng 500m2 ở xã Bình Hòa, Vĩnh Cửu, ĐN, 30 triệu/tháng
  • Cho thuê kho rộng 500m2 ở xã Bình Hòa, Vĩnh Cửu, ĐN, 30 triệu/tháng