• Cho thuê kho chứa hàng 1.500m2 ở Dĩ An, Bình Dương, 150 triệu/tháng
  • Cho thuê kho chứa hàng 1.500m2 ở Dĩ An, Bình Dương, 150 triệu/tháng